Huisregels

Om het verblijf en de werkomgeving voor iedereen in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken, is het belangrijk dat patiënten, bezoekers en medewerkers zich houden aan de huisregels. Deze regels kun je ook vinden op verschillende plekken binnen het ziekenhuis.

In ons ziekenhuis:

 • Je bent welkom als patiënt of bezoeker tijdens de openingstijden.
 • Je en onze veiligheid hebben de hoogste prioriteit; volg daarom de aanwijzingen van het personeel op.
 • Spoedgevallen krijgen voorrang – we vragen om je begrip hiervoor (polikliniek).
 • We verstrekken geen informatie aan derden; communicatie verloopt via de contactpersoon (verpleegafdeling).
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Vragen wij: (verpleegafdeling)

 • Je bezoekt de patiënt met maximaal één bezoeker tegelijk.
 • Je mag de patiënt met maximaal twee personen per dag bezoeken.
 • Beperk het gebruik van je mobiele telefoon om de rust voor patiënten te bewaren.
 • Rook niet binnen en rondom het ziekenhuis om patiënten te beschermen. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 • Maak geen film-, foto-, of geluidsopnamen zonder toestemming vooraf.
 • Houd de familiekamer of -hoek schoon en opgeruimd.

Vragen wij: (polikliniek)

 • Je medewerking, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen;
 • Je mobiele telefoon uit te zetten tijdens je contact met een hulpverlener;
 • De wachtruimte schoon en opgeruimd te houden;
 • Binnen en rond het ziekenhuis niet te roken om patiënten te beschermen;
 • Geen film-, foto- of geluidsopnamen te maken zonder toestemming vooraf.

Je kunt uiteraard:

 • Vragen stellen als iets niet duidelijk is of als je twijfelt;
 • Een ongewenste situatie met ons bespreken;
 • Koffie of thee halen bij mijnInfopunt of de poliklinieken.

En geldt dat wij:

 • Hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan;
 • De privacy van onze patiënten en medewerkers respecteren;
 • Agressief gedrag niet accepteren;
 • Bij wapenbezit, bedreiging, (verbaal) geweld, drugs, en diefstal aangifte doen bij de politie.

Agressie

Helaas zien we steeds vaker agressief gedrag van patiënten of bezoekers richting onze medewerkers. Dit tolereren we niet. We geven officiële waarschuwingen uit en in uitzonderlijke gevallen ontzeggen we de toegang tot het ziekenhuis. Dit betekent dat we geen medische hulp kunnen bieden, tenzij er sprake is van dringende spoedhulp. We doen aangifte bij de politie indien nodig. Als er schade is aangericht, verhalen we deze op de dader.

Ga naar de inhoud