Rechten en plichten

Wat je moet weten over je rechten en verplichtingen tijdens je verblijf in het Flevoziekenhuis.

Toegang tot je medische gegevens

Het Flevoziekenhuis houdt een medisch dossier bij met al jouw zorggegevens. Je hebt het recht om dit dossier in te zien. Raadpleeg je gegevens via mijnFlevoziekenhuis.

Inzet van eHealth in je zorgtraject

We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze zorg en gebruiken daarvoor soms digitale tools zoals apps, websites of digitale vragenlijsten, ook wel bekend als eHealth. Om deze apps te kunnen gebruiken, moeten we bepaalde gegevens delen met de leveranciers. Ontdek hoe we zorgen dat dit veilig gebeurt en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Jij beslist over je behandeling

De arts stelt een bepaalde behandeling voor. Je hebt informatie nodig om te kunnen beslissen of je deze behandeling wilt ondergaan of niet. Voor het starten van een behandeling is jouw toestemming vereist (informed consent).

Identificatieplicht

Bij elke afspraak, onderzoek of opname zijn we verplicht om je te identificeren. Dit is van toepassing op iedereen, inclusief kinderen jonger dan 14 jaar, zelfs als je al patiënt bent bij het ziekenhuis. We stellen je identiteit vast met een geldig identiteitsbewijs (ID).

Toegankelijk voor iedereen

Het Flevoziekenhuis streeft ernaar voor elke patiënt even toegankelijk te zijn. Dit houdt in dat iedereen – of je nu jong of oud bent, hoog- of laaggeletterd, slechthorend of slechtziend, of een rolstoelgebruiker – op dezelfde wijze toegang moet hebben tot onze zorgdiensten.

Second opinion (tweede advies)

Je kunt om een second opinion (tweede mening) vragen. Dit houdt in dat je het advies inwint van een andere arts (of deskundige) dan je huidige behandelaar, of die nu binnen of buiten het ziekenhuis actief is.

Recht op informatie

De arts moet je duidelijk en in eenvoudige taal informeren over:

  • Wat er aan de hand is;
  • Wat er met je gaat gebeuren en waarom;
  • Wat de gevolgen en/of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek zijn;
  • Informatie over medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen.

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vormt de basis van alle zorgverlening. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd van zowel volwassenen als kinderen die zorg ontvangen.

Heb je al toestemming gegeven voor het delen van je medische gegevens?

Met jouw toestemming kunnen de zorgverleners van het Flevoziekenhuis digitale informatie over je gezondheid delen met zorgverleners van andere zorginstellingen.

Ga naar de inhoud