Infectiepreventie

Wanneer je in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan je weerstand vaak (tijdelijk) verminderd zijn. Dit maakt je meer vatbaar voor infecties, wat je herstel kan belemmeren. De afdeling Infectiepreventie streeft ernaar ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO)

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor de gangbare antibiotica. Deze bacteriën worden Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) genoemd. De afdeling Infectiepreventie streeft ernaar om met onder andere hygiëneprotocollen te voorkomen dat BRMO zich verspreidt in het ziekenhuis. Voor meer informatie over BRMO, kun je terecht op de pagina over ziekenhuisbacteriën.

Wat doet het Flevoziekenhuis aan infectiepreventie?

Als ziekenhuis nemen we uitgebreide maatregelen om infecties te voorkomen. Onze medewerkers moeten zich houden aan verschillende richtlijnen met betrekking tot algemene hygiëne en handhygiëne. Om deze reden zijn er diverse praktische maatregelen genomen, zoals het beschikbaar stellen van handalcohol bij het bed.

 

De deskundigen op het gebied van infectiepreventie zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Zij:

 • Geven advies, voorlichting en training over infectiepreventie aan alle afdelingen binnen het ziekenhuis.
 • Signaleren situaties in het ziekenhuis die tot infecties kunnen leiden en nemen de juiste maatregelen om dit te voorkomen.
 • Ontwikkelen richtlijnen en protocollen op het gebied van infectiepreventie.
 • Controleren of de genomen maatregelen worden nageleefd en of ze het beoogde effect hebben.
  Richten zich op het voorkomen van epidemieën zoals MRSA.
 • Coördineren het proces bij een verspreiding van BRMO of een infectieziekte in het ziekenhuis.
 • Zorgen voor voorlichtingsmateriaal voor personeel, patiënten en bezoekers.

Wat kan je zelf doen?

Goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Patiënten zijn namelijk extra vatbaar voor het oplopen van infecties. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis of wanneer ze op bezoek komen.

Handhygiëne
De meest effectieve manier om de verspreiding van bacteriën, griep en vele andere virussen te voorkomen, is door een goede handhygiëne te handhaven. Het is belangrijk om regelmatig je handen te wassen, vooral:

 • Voor het eten
 • Na een toiletbezoek
 • Na het gebruik van het toilet
 • Na het hoesten of niezen

 

Hier zijn enkele algemene hygiënetips:

 • Gebruik alleen schone toiletartikelen voor persoonlijke verzorging.
 • Raak wonden, katheters en verbanden niet aan zonder handschoenen.

Wat je kunt verwachten tijdens een ziekenhuisopname

 • BRMO screening: Als je wordt opgenomen in het Flevoziekenhuis, zullen we je een aantal vragen stellen om de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) te voorkomen.
 • Isolatieverpleging: soms is het nodig dat je apart verpleegd wordt op een eenpersoonskamer. Er zijn verschillende redenen en vormen van isolatie hiervoor. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hiermee te maken krijgen.

 

Voor meer informatie zie de patiëntenfolders:

 

Of bekijk de folder voor kinderen:

Ga naar de inhoud