Bezoektijden

Patiënten mogen tussen 14.00 uur en 21.00 uur bezoek ontvangen. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd zijn toegestaan.
 • Partners, ouders of contactpersonen zijn welkom tussen 11.00 uur en 21.00 uur.
 • In geval van ernstige ziekte of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling, na overleg met de behandelend arts.
 • Op de Spoedeisende Hulp (SEH) is maximaal één begeleider toegestaan. De arts beoordeelt in geval van twijfel of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord en noodzakelijk is.

Voor de volgende afdelingen gelden andere bezoekregels

Hartbewaking, IC, Kindergeneeskunde, Kinderdagbehandeling, Neonatologie, Verloskunde en het Dialysecentrum. In onderstaand schema vind je de geldende bezoektijden en regelingen voor deze afdelingen.

Hartbewaking

 • 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur

 

Intensive care

 • Maximaal 2 bezoekers per patiënt per bezoekuur zijn toegestaan.
 • Bezoek is mogelijk tijdens de volgende uren:
  11.00 – 14.00 uur voor contactpersonen.
  16.00 – 20.00 uur voor contactpersonen en overig bezoek.
 • Stem je bezoek af met de contactpersoon van de patiënt.
 • Als je geen gehoor krijgt bij de intercom bij de ingang van de IC, bel dan 036 – 868 88 80.
 • In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op deze regels, zoals bij zeer ernstig zieke patiënten. Het behandelteam zal dit dan met je bespreken.
 • Familiegesprekken met de arts kunnen worden gepland na overleg.

 

Kindergeneeskunde & Neonatologie

 • Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes zijn de hele dag welkom.
 • Overige bezoekers (maximaal 2 per dag) zijn welkom tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • Blijf zoveel mogelijk op de kamer tijdens het bezoek.
  ’s Nachts mag één ouder/verzorger blijven.
 • Per kamer zijn maximaal 3 bezoekers tegelijk toegestaan, inclusief ouders/verzorgers.
 • Op de couveuse- en warme kamer is bezoek alleen mogelijk onder begeleiding van één van de ouders/verzorgers (maximaal 2 bezoekers per kind).

 

Kinderdagbehandeling

 • Ouders of verzorgers mogen het kind begeleiden; echter, broertjes en zusjes zijn helaas niet toegestaan.

 

Neurologie

 • Partners en directe familieleden zijn welkom tussen 11.00 en 21.00 uur, met een maximum van 2 personen tegelijkertijd.
 • Bezoekers zijn welkom tussen 15.00 en 20.00 uur, met een maximum van 2 personen tegelijkertijd.

 

Verloskunde

Verloskamers:

 • Tijdens de bevalling zijn de partner en maximaal 2 extra bezoekers van harte welkom.

Kraamsuites en overige patiëntenkamers:

 • 10.00-12.00 uur: Bezoek is welkom.
 • 12.00-15.00 uur: Moeder en baby rusten. Geen bezoek mogelijk.
 • 15.00-20.00 uur: Bezoek is welkom.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar alleen samen met een volwassene.
 • In de kraamsuite is de partner 24 uur per dag welkom.
 • In de overige patiëntenkamers is de partner welkom tussen 8.00 en 22.00 uur.

 

Dialysecentrum
Maximaal een half uur tijdens de openingstijden van het Dialysecentrum.

Contactpersoon

De contactpersoon is degene die tijdens de opname informatie ontvangt over de patiënt. De patiënt heeft deze persoon zelf aangewezen als contactpersoon. De patiënt heeft de zorgverlener toestemming gegeven om informatie over de behandeling te delen met deze persoon. De contactpersoon kan ook namens de familie vragen stellen.

Ga naar de inhoud